1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0 Zorunlu 6,5
KİM800 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 Zorunlu 4
[G] SEC100 Seçmeli Dersler 0+0 Seçmeli 19,5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
KİM523 Kimya Mühendisliğinde İlerlemeler 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100, SEC101
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KİM 800 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 Zorunlu 4
KİM590 Seminer 0+1 Zorunlu 6,5
[G] SEC 100 Seçmeli Dersler 0+0 Seçmeli 19,5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
CHE510 Computational Fluid Dynamics-Fundamentals 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
CHE513 Transport Phenomena 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
CHE514 Applied Transport Phenomena 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
FBE503 Uygulamalı Veri Analizi 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM501 Heterojen Kataliz ve Katalitik Süreçler 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM502 Kataliz İçin Teorik Yöntemler 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM503 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM504 Katılarda Adsorpsiyon 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM505 Bilimsel Araştırma ve Makale Yazımı 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM506 İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM507 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM508 Heterojen Katalizörlerin Sentezi ve Karakterizasoyonu 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM509 Biyorafineri Teknolojileri 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM512 Çok Bileşenli Kütle Transferi 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM515 Membran Teknolojilerinin Temel Prensipleri 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM516 Süper Kritik Akışkan Teknolojileri 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM517 Deneysel Tasarım 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM518 Katı Atık Yönetimi 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM519 İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM522 Gıda İşleme Mühendisliği 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC 100
KİM524 Elastomer Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar 3+0 Seçmeli 6,5 SEC100,SEC100
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KİM 800 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 Zorunlu 4
KİM500 Yüksek Lisans Tezi 0+0 Zorunlu 26
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KİM 800 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 Zorunlu 4
KİM 500 Yüksek Lisans Tezi 0+0 Zorunlu 26
Toplam AKTS 30